X
تبلیغات
asheghaneha


asheghaneha

تو بمان و ببین که چه عاشقانه ها برایت مینویسم ...

 ما بی احساس نیستیم
ماهایی که دیگه نه از اومدن کسی ذوق زده میشیم ؛
نه کسی از کنارمون بره حوصله داریم نازشو بخریم که برگرده
!

ماها آدمای بی احساسی نیستیم …. ماها بی معرفتو نا مرد نیستیم !
یه زمانی یه کسایی وارد زندگیمون شدن ،
که یه سری بــــاورامونو از بین بـــردن ….
فقط باید یکی باشه بفهمه مارو ؛
یکی باشه از ما
….

از جنس خودمون....

سه شنبه نوزدهم فروردین 1393| 23:34 |Melika| |
احــمق نشــوید و خــود را قــوی نــشان ندهیــد !

ضــربه تان کـه میــزنند ، نـخندید و بـی اعـتنا نباشــید

بی رحــم ها فــکر میــکنند دردتان نیامــده ، مُــحکم تر میــزنند

و دســت آخــر ایـن شــما هســتید کـه خــواهید شــکست

آن هــم به بدتریــن شــکل ممــکن !

احمــق بودم ... شمــا نباشیــد ...

جمعه بیست و نهم شهریور 1392| 12:27 |Melika| |آهنگِ زنگ میگه "تویی"!!!
میدُوَم سمت گوشی
دیدنِ عکس و اسمت بعدِ این همه مدت روی صفحه گوشی مثلِ معجزه میمونه....
تا میام گوشی و بردارم و بگم :جانم عزیزِ دلم

همه لحظه های نبودنت مثلِ فیلم از جلو چشمم رد میشه
از همون روز اول که میومدم تو اتاقم در و میبستم/بالشم و میگرفتم جلو دهنمو اینقدر ضجه میزدم تا از حال برم ...
تا همه شبهایی که مثلِ دیوونه ها تا صبح تو اتاقم راه میرفتم و با خودم درد و دل میکردم ...
همه اون الکی عصبانی شدنام. ....بی حوصلگیام.....دلتنگ شدنام
همه نا امید شدنام و کفر گفتنام
همه با گریه التماس کردنام به خدا که فراموشت کنم و دلم یکم آروم بگیره...
همه تب و لرز کردنام....
همه قرصهای رنگارنگ آرامبخش....
همه و همه...
میبینی؟
من بی اندازه دوستت داشتم و تقاصِ این دوست داشتن هم "به اندازه" پس دادم...
دیگه بسه...
حتی فکرِ برگشتنِ اون روز های سیاه ......من و از پا درمیاره!
چه برسه به اینکه دوباره تکرار بشه...
پس
گوشی روخاموش میکنم
تو دلم میگم:خداحافظ.....برای همیشه
عزیزِ همیشگیِ دلم!

اشکام و پاک میکنم و با لبخندی تلخ
از اتاقم میرم بیرون.

جمعه هشتم شهریور 1392| 17:57 |Melika| |


بعضـــی از نگــــاه ها
صــــدای قشنگـــــی دارنــــد .

بعضـــی ها را هـــر چقـــدر هم کــــه بخواهـی
تمام نمی شوند ..

سکـــــوتشان خالــــی می کنــــــد دل آدم را ..

و عطر بوســــه هایشــــان
مســــت می کنــــد آدم را ..

این بعضـــــی ها ...
یعنـــــی تــــــو.......

یکشنبه سی ام تیر 1392| 12:44 |Melika| |


خنده دار است... نه؟!

که تو هی مرا دور بزنی
و من
دلم را خوش کنم
که در محاصره ی توام

سه شنبه یازدهم تیر 1392| 12:1 |Melika| |زن.....
گـاهـی سـعــی مـی کـنـد ،
مـردانـه بـازی کـنـد !!!
مـردانه کـار کـنـد ...
مـردانـه قـدم بـردارد
مـردانـه فـکـر کـنـد
مـردانـه قـول دهــد
امـا هـر کـاری هـم کـه بـکـنـد
زن اســت !!!
احـسـاس دارد
لـطـیف اسـت
یـک جـا عـقـب مـی نـشـیـنـد و مـحـبـت تـو را مـی خـواهـد
زن اسـت دیـگــر ...

شنبه بیست و پنجم خرداد 1392| 2:29 |Melika| |


دروغ بگو ، تا بـــاورت کنند...!!

آب زيرکاه باش ، تا بهت اعتماد کنند...!!

بي غيرت باش ، تا آزادي حس کنند...!!

خيانت هايشان را نبين ، تا آرام باشند...!!

کذب بگو ؛ تا عاشقت شوند........!!

هرچه نداري بگو دارم ، هر چي داري بگو بهترينش را دارم ...!

اگر ساده ای ؛ اگر راستگویی ؛ اگر باوفایی .... اگر با غیرتی !

اگر يک رنگي....

همیشه تنهایی ... !!!

هميـــــــــشــه تنـــــــهايــــي


یکشنبه دوازدهم خرداد 1392| 16:22 |Melika| |
مدتــــ هــاســتــــ دلـــــم احســـاســـ سنـــگیــنی مـی کنــــد...
مدتــــ هــاسـتــــ یــاد گــرفتـــه ام گـــریـــه نـــکـنـــم ...
مدتــــ هــاسـتــــ دلـــــم نـتــوانـســـتـه خــودش رو سـبــــکــــ کـنــه

 مدتـــ هــاسـتــــ دیــگـر در عـمـــق قلــــبـم کـســـی لانــــه نــــدارد ...

مدتـــ هــاسـتــــ تـمـــام بــــاورم ایــن اسـتـــــ کــه هـــرچــه بـــود تـمـــام شـــد، چـه خـــوبـــــ چـه بـــــد
نـســیـــمی بـــود کــه وزیـــد و رفــتـــــ ...
مدتـــ هــاسـتــــ دلــــ تـنـــگــــ بـــارانـــم ...
مدتـــ هــاسـتــــ عـــاشــــقــی را از یــــاد بــــرده ام ...
مدتـــ هــاسـتـــ یــــاد گــرفـتــــه ام بـــگـویـــم، بــنــویــســـم خــوبــــــم تـــا بـقـیـــه بــشـنـــونــد و بــخـــوانــنـــد
و بــــاور کــنــنــد کـــه خـــوبـــــم

شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392| 14:9 |Melika| |פـواســت باشـב بانـــــــــــو

اگــر بـــﮧ مـــــرבے بــیش از حــב بــہـا בهــے

בیگر برای בاشتنت تلاش نمے ڪنـבـ نگاهـش سرב مـے شوב

ڪلامش بـے روح

בستـانش یخ زבه

حرف هایش بوے בل مرבگے مے گیرב

و آغوشش بوے هوس...

سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392| 11:30 |Melika| |


گــاهــی ..

آنـکـس کـه مـی خـنـــــــدد و مـی خـنــــدانـــد..

مـیـــخـواهــد حـواســـت را از چـشـمـــانِ گــریــانــــش پــــــــــــَرتــــــــــ کـنـد ..

جمعه بیستم اردیبهشت 1392| 10:2 |Melika| |